Улица Ванеева, вид на юго-запад
Улица Ванеева, вид на юго-запад, Минск
Минск. 2009-11-29
Vaneeva street Minsk
Download full resolution JPEG
Go to index page