Трамвай Tatra T7B5 №3323 в рекламе LG, Строгино, Москва
Строгино. Москва. 2005-04-07
Original file from digital camera
Download full resolution JPEG
Go to index page